SLT0120180800069 废旧立新*催生社会活力*缔造新.. 处理完毕 2018-08-28
SLT0120180800068 废旧立新*催生社会活力*缔造新.. 处理完毕 2018-08-22
SLT0120180800065 咨询函 处理完毕 2018-08-13
SLT0120180700063 江苏水资源公报 处理完毕 2018-07-31
SLT0120180700062 乡村自来水使用问题一直解决不了 处理完毕 2018-07-29
SLT0120180700061 向省防指投诉泗洪县天岗湖乡香套.. 处理完毕 2018-07-27
SLT0420180700022 公务用车监督 处理完毕 2018-07-20